Om nettstedet

Denne websiden er laget av Peter Kvig, student ved IKT og Læring ved Høgskolen i Bodø. Oppbygningen av siden er delvis forenklet ved å bruke noen få enkle php koder. Enkelt fordi det gjør sidedesignet helt konsekvent, uansett hvilken underside man besøker. Avansert fordi det krever kjennskap til programmeringsspråket php. Men siden php skjønner språket html, er .php-filene i prinsippet .html-filer som har mer eller mindre innslag av php-koder.

Bruk av php stiller også krav til datamaskinen du lager websiden på når det gjelder programmer. For at sidene i php skal fungere fullstendig når de er lagret lokalt på datamaskinen, er du avhengig av å ha installert både php og Apache Web Server. Det kan ha sin ulempe, men jeg er av den oppfatningen at websider i de aller fleste tilfeller er laget for internett. Derfor legger jeg ikke vekt på å tilpasse noen av websidene jeg lager for å kunne fungere optimalt "offline". Ved publisering av nettsider til internett trenger man ikke tenke på verken php- eller Apacherelaterte problemer, siden dette allerede er installert på omtrent alt av webservere som er aktuelt å bruke.

PHP er et mye brukt programmeringsspråk for nettsider, spesielt for sider med dynamisk innhold. Bruken av .php koding på denne siden er veldig minimal og enkel, og kan på en måte sies å bare inneholde "include" funksjonen. Det vil si at hele websida kan se ut til å ligge under filen "index.php" (ettersom det er den eneste filen som vil vises i adressefeltet). Og det er til en viss grad sant. Index-fila inneholder den øverste menyen, og bunnteksten. I tillegg viser index-fila til en .css fil som styrer skrift, størrelser, farger og hvordan linkene skal oppføre seg. Den fila heter "style.css".

Det siste, og viktigste, som "index.php" inneholder, er rett og slett en "if-funksjon" (eller "hvis-funksjon" på norsk) som inneholder en variabel med en såkalt array (eller tabell om du vil), med diverse navnkoder og filnavn. Det er denne koden som velger hva som skal vises på siden. Eller rettere sagt: det som står etter index.php i adressefeltet i webleseren, bestemmer hvilken html-kode som skal genereres og sendes til webleseren. F.eks: index.php?id=om forteller at filen 'om.inc.php' skal inkluderes i index-filen.

?id=om er det som vises etter index.php. Det er koden "om" som gjør at index.php filen henter filen "om.inc.php" og genererer en html-kode som gjør at index.php fremstår som en egen og komplett side. Det er i all hovedsak samme prinsippet som bruk av rammer, eller frames, bare at det ikke er rammer. Det setter rett og slett inn en fil som blir satt inn i en annen, og genererer en html-kode som gjør at man skulle tro at det var en eneste fil.

Dette var en veldig forenklet forklaring, men det er i prinsippet det som skjer. Php koden som gjør dette, og som ligger på min index.php er følgende:Det er av sikkerhetsmessige hensyn egentlig ikke smart å røpe din egen php.koding, og særlig ikke hvilke include-filer man har. Men jeg velger å gjøre det for å forklare oppbygningen av denne siden.

Linje 75 sier at "her kommer det en php-kode".
Linje 76 kobler en array til variablen §webSide. Denne tabellen avsluttes på linje 90, og har som hensikt å koble en kode (i dette tilfellet en beskrivelse av innholdet på denne websiden) til de ulike filene. Vi ser altså at koden 'hjem' nå er koblet til filen 'hjem.inc.php". Denne filen inneholder det som vises når man klikker på "Hjem" på menyen, og er en vanlig .php-fil i .html-format. Mellomendelsen .inc forteller meg egentlig bare at filen brukes som include-fil, og ingenting annet. Jeg kunne like gjerne kalt filen 'hjem.php', men velger å bruke .inc for å ha bedre oversikt under prosessen med å utvikle eller vedlikeholde siden.
Linje 91 avslutter php-koden som ble startet på linje 75.
Linje 92 starter en ny php-kode.
Linje 93 er begynnelsen på en if-funksjon som hovedsakelig sier hvilken fil variablen §webSide skal hente. Jeg har brukt 'id' som navn, men kunne brukt hva som helst. Men 'id' er kort, enkelt og beskrivende for hva den gjør. (eks: index.php?id=hjem).
Linje 95 og 96 forteller at hvis ingen 'id' er oppgitt, eller hvis den ikke eksisterer (la oss si at noen skrev inn adressen /index.php?id=tulleside), så skal den vise innholdet fra filen "hjem.inc.php", altså min forside på denne websiden.
Linje 98 avslutter php-koden som ble startet på linje 92.

Det er stort sett det som finnes av .php på denne websiden. Dette lærte jeg meg for 4-5 år tilbake mens jeg jobbet med websiden jeg hadde på den tiden. Drivkraften min var egentlig bare at jeg ville ha en "tøff" linje i adressefeltet mens man surfet på nettsiden min. Jeg var altså overbevist om at index.php?id=hvasomhelst ville imponere de besøkende på nettsiden mye mer enn hvasomhelst.htm. Men jeg visste at man kunne bruke .php for å kunne få alle fordelene med rammebruk på websider, mens man slapp unna ulempene. Så jeg var nysgjerrig, surfet nettet, og kjøpte til og med boka "Web-programmering i PHP".

Dette gjorde at jeg fikk en liten forståelse av php-språket, og førte til at jeg kunne tilpasse php-script som jeg fant på nettet. Det har særlig kommet til nytte når jeg på mine tidligere utgaver av peterkvig.com har brukt gjestebok-script i .php som jeg har tilpasset for å fungere på best mulig måte på min side. Jeg hadde også tidligere et fotoalbum-script med SQL-databaser i .php. Det ligger forresten fortsatt ute her: http://peterkvig.com/old/album/. PHP og databaser er også veldig vanlig når det gjelder diskusjonsforum. Dette har jeg også tilrettelagt på en annen webside.

Det er med andre ord mye nyttig man kan bruke på websidene sine hvis man har litt forståelse for PHP. Min kunnskap om dette går ikke spesielt lenger enn å kunne bruke og tilpasse script og koder andre har laget, for så å bruke det på min egen webside. Det kryr av slike script man kan laste ned på nettet, og på en enkel måte inkludere på sin egen side og design. Gjestebøker, fotogalleri, diskusjonsforum, nyhetspublisering, bloggfunksjoner og e-post-utsending er noen av tingene man kan bruke php til. http://www.hotscripts.com/ er en side jeg har brukt mye mens jeg har lett etter php-script, og som inneholder mengder av gode script.

For å kunne åpne .php filer som er lagret på datamaskinen i en nettleser, må man altså ha installert PHP og Apache HTTP server. Hvis ikke, vil det rett og slett ikke fungere, slik som det fungerer med .htm filer.

Hvordan man gjør dette, er veldig godt forklart her:
http://www.php-mysql-tutorial.com/install-apache-php-mysql.php

Linken over gir riktignok bare forklaring på hvordan man installerer PHP og Apache på Windows. På Mac er faktisk PHP og Apache allerede installert, men det fungerer ikke sånn helt uten videre. Men jeg har funnet en artikkel som forklarer Mac brukere hvordan, her:

http://www.devarticles.com/c/a/Apache/Using-Apache-and-PHP-on-Mac-OS-X/


Peter Kvig

Peter Kvig © 2008