Windows Movie Maker - Legge til lyd

I mange tilfeller er det nødvendig og nyttig å legge til lyd til filmen. Dette kan enten være kommentarer, musikk, eller lydeffekter. Ved å klikke på mikrofonikonet som er plassert rett over tidslinjen, kan man spille inn lyd for eksempel fra en mikrofon. Denne fremgangsmåten er i stor grad lik prosessen for å importere filmklipp. Du velger navn og plassering på lydklippet, og deretter kan man dra lyden til tidslinjen på samme måte som med filmklippene. Merk at det er en egen rad for lyd, som vises rett under raden for videoklippene som er lagt til.For å legge til musikk- eller lydfiler man har lagret på datamaskinen, klikker du Ctrl+I for å importere filer. Dette kan også gjøres på
Fil | Importer til samlinger. På denne måten kan man importere de fleste lydformater, for deretter legge de til tidslinjen. Lyd kan klippes, deles og slettes på samme måte som videoklippene.Innhold:

1. Innledning
2. Introduksjon til programmet
3. Overføre video fra kamera til datamaskinen
4. Redigere videoklippene
5. Slette og trimme klipp
6. Legge til lyd
7. Lagre filmen

Peter Kvig © 2008