Hjem
IKT emner
Multimedia
Regneark
Fagtekst
Presentasjon

Multimedia

Bruk av multimediale uttrykk har i løpet av de siste årene blitt tatt stadig mer i bruk i skolen. Særlig etter at den digitale teknologien har gjort bruk av disse mediene både lettere tilgjengelig og mer brukervennlig. Bruk av film, bilder og lyd er blitt et verktøy for høyere grad av faglig måloppnåelse. Den digitale kompetansen er ikke bare et mål om å utvikle enkeltstående digitale ferdigheter. Den virkelige verdien av å bruke digitale og multimediale uttrykk i skolen kommer i kombinasjon med faglig innhold.

Huseby skole er en skole som har blitt kjent for å være en skole som har kommet langt innenfor multimediearbeid som verktøy i skolehverdagen. Bruk av film, bilder og lyd for å skape interesse for å produsere tekster er noe Huseby skole har satt fokus på å utvikle. I en rapport fra 2004 skriver Anita Normann ved Huseby skole at de bruker multimediale uttrykk i undervisningen for å "sette eleven på toppen av læringspyramiden".

Denne rapporten beskriver i hovedssak en metode kalt "Digital Storytelling". Denne metoden går ut på å skape en tekst ved hjelp av multimedia, på en annen måte enn en videofilm. Normann skriver at denne metoden eller sjangeren kan beskrives som en "uttrykksform som befinner seg i spenningsfeltet mellom en PowerPoint presentasjon og en videofilm".

Metoden "Digital Storytelling" går ut på at en har noe som skal fortelles om. Så brukes bilder i digital form, gjerne kombinert med videoklipp, sammen med innlesning av et kort manus som er laget på forhånd. Dette spilles inn og redigeres i et videoredigeringsprogram, og sluttproduktet blir altså en fortelling om et vilkårlig emne, som er akkompaniert med en muntlig fortelling med egen stemme.

Rapporten kan leses i helhet på Huseby skole sine nettsider: www.huseby.gs.st.no.

Selv om denne rapporten er nesten 4 år gammel, er det et godt eksempel på bruk av både bilde, lyd og video i skolesammenheng. Eleven skaper en tekst ved hjelp av bilder og egen stemme. Emnet eller temaet kan være hva som helst, så lenge det går an å prate om det. De digitale mediene brukes som supplement til fortellingen som skal formidles, og som på denne måten kan fungere som en motivasjonskilde til fagarbeid, i tillegg til å være et utmerket arbeidsverktøy for lese- og skrivesvake elever.

 
Peter Kvig © 2008