Hjem
IKT emner
Multimedia
Regneark
Fagtekst
Presentasjon

IKT emner

Digitale skiller
IKT ferdighet er det samme som med all ferdighet når det gjelder ulike mennesker; jo mer man øver, jo bedre blir man. Noen har kanskje lettere for å lære enkelte ting i forhold til andre, men alle kan tilegne seg tilfredsstillende ferdigheter i det meste ved hjelp av øving og veiledning. Elever som bruker dataverktøy regelmessig i hjemmet vil ha en større fordel i forhold til elever som ikke bruker data hjemme, på samme måte som elever som leser og skriver mye hjemme i forhold til elever som nesten ikke har sett en eneste bok hjemme. På den måten vil det alltid være elever som er flinkere enn andre i å bruke digitale verktøy. Men jobber man i skoleverket vet man jo at det er naturlig at elever er ulike og at ikke alle er like flinke på alle områder. Det er en del av hverdagen, og kanskje også noe av det som gjør det utfordrende og spennende.

Det er skolens utfordring å tilrettelegge for å utvikle digital kompetanse der denne ikke opparbeides hjemme. På http://www.itu.no/ ligger det en artikkel med forskningsresultater for digitale skiller i skolen. Den legger frem ulike punkter som er viktig for å unngå digitale skiller.

I forkant av innføringen av obligatorisk PC-ordning for elever i den videregående skolen var det en debatt omkring akkurat dette, der fylkesråden i Troms hevdet at digitale skiller ville føre til kunnskapsskiller. Det er på mange måter lett å se denne sammenhengen hvis man er enig i at digitale verktøy i skolen er en lærerik og nødvendig ressurs for best mulig læring. Les mer i denne artikkelen: http://www.itu.no/Nyheter/1141715977.38.

For skolen vil det alltid bli en utfordring å minske gapet mellom elevenes digitale kompetanse (naturligvis under forutsetningen av at kompetansen blir hevet fra bunnen og opp, og ikke fra toppen og ned). Elever som er gode med digitale verktøy bør selvfølgelig bli stimulert til å bli enda bedre, så tilpasset opplæring er en like viktig del når det gjelder IKT som i andre områder i skolen. Uansett emne er det viktig at elever som positivt skiller seg ut fra mengden får utfordringer og motivasjon til å utvikle enda høyere kompetanse.

Ulike operativsystem

PC sikkerhet

Digitale Skiller

 
Peter Kvig © 2008