Hjem

IKT emner
Multimedia
Regneark
Fagtekst
Presentasjon

IKT emner

PC sikkerhet
Sikkerhet og PC bruk hører mer og mer sammen. Når flere datamaskiner har kontakt med hverandre kan dette være med på å spre virus og andre farer som truer i den digitale verdenen. Det kan for eksempel spres mellom ulike lagringsmedier som blir brukt på flere maskiner eller gjennom den største sikkerhetstrusselen; Internett. Det er ikke bare virus og lignende trusler som skal tas hensyn til når det kommer til sikkerhetsrelaterte emner innenfor PC-verdenen. Bevisste tanker omkring databruk er en nesten nødvendig for å sikre at man ikke mister data man ikke vil miste. Alt fra oversiktlig og systematisk filbehandlig, til regelmessig backup kommer også inn under emnet sikkerhet.

Hva er et datavirus?
Ifølge en artikkel på websiden til Universitetet i Oslo kan datavirus deles opp ulike kategorier der det er 4 typer som er mest vanlig: bootvirus, filvirus, makrovirus og ormer. Forklaring av disse virustypene samt generell informasjon om hvordan man får virus og hvordan man merker det kan man lese på denne adressen: http://www.usit.uio.no/it/pc/virus/virus.html.

Datavirus har evnen til å spre seg videre på egen hånd. Ondsinnete virus kan for eksempel slette andre filer, sende ut filene på datamaskinen som er infisert til uønskede og generelt utgjøre en stor sikkerhetstrussel. Ofte er det heller ikke så lett å oppdage at man har fått virus. Dette kan imidlertid et oppdatert antivirusprogram ofte finne ut av, og også ofte reparere. Hvis datamaskinen plutselig er blitt mye tregere med å utføre vanlige oppgaver kan det ofte være en indikasjon på at noe ikke er helt slik det skal være. En gruppe av IT personellet ved Universitetet i Tromsø har en egen webside der de blant annet skriver om datavirus. Den ligger her: http://www.cc.uit.no/abuse/ekstern/virus.html.

Hvordan være på den sikre siden?
Det viktigste er kanskje å være en fornuftig og bevisst databruker. Man kan selvfølgelig ikke helgardere seg på denne måten, men det minsker i alle fall sannsynligheten for å bli utsatt. Særlig når det kommer til Internettbruk og vedlegg fra epost som virker mistenksom. I tillegg er det anbefalt å installere antivirusprogram og antispionprogram på maskinen. Om man har slike programmer på maskinen er det nesten like viktig å oppdatere de ofte og regelmessig, for på den måten å være nyttige også ovenfor nye trusler. Dette fordi det stadig kommer nye virus.

Som en litt morsom avslutning på dette emnet har jeg funnet en humoristisk historie som til tider skapte meget lattermild lesning. Historien ”Jeg har fått datavirus!” ligger på datasidene til DinSide.no. Den kan leses her: http://www.dinside.no/php/art.php?id=105536.

Ulike operativsystem

PC sikkerhet

Digitale Skiller

 
Peter Kvig © 2008